MẶT BẰNG TẦNG THE BERKELY THẢO ĐIỀN

 

MẶT BẰNG TẦNG 1 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 1 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 3 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 3 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 4 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 4 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 5-9 và 12-19 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 5-9 và 12-19 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 10 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 10 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 11 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 11 The Berkley Thao Dien

 

 

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 20 THE BERKLEY THAO DIEN

Mặt bằng tầng 20 The Berkley Thao Dien

 

Xem thông tin chi tiết The Berkley tại đây: https://berkleythaodien.vn/

Để đi xem thực tế nhà mẫu, và nhận báo giá

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh:

Ms Loan: 0909 811 223